Thông báo

Danh Sách Sinh Viên vượt qua Vòng 1, Vòng 2 đợt tuyển thực tập tại công ty FPT Telecom.

Cập nhật: 13-09-2017 - Đăng bởi: Trần Xuân Toàn

Đoàn Khoa CNTT thông báo danh sách các bạn Sinh Viên đã vượt qua Vòng 1, Vòng 2 trong chương trình tuyển thực tập tại công ty FPT Telecom.

Danh sách này sẽ được Đoàn khoa CNTT gửi qua công ty FPT Telecom và có thể trong thời gian ngắn công ty sẽ gửi thông báo cho các bạn đi phỏng vấn.

Xem Danh Sách SV vượt qua vòng 1, vòng 2

Xem lại thông báo Tuyển Thực Tập tại FPT Telecom

Thân ái và Quyết thắng

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 4-6
Lớp: DHKTPM10BTT
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ