Thông báo

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp Đại học và Cao đẳng năm học 2017 -2018

Cập nhật: 14-10-2017 - Đăng bởi: Uyên Vy

Ban cán sự các lớp thông báo về chi đoàn lớp và liên hệ GVCN để sắp xếp lịch sinh hoạt chủ nhiệm phù hợp theo hàng tháng.

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 4-6
Lớp: DHKTPM10BTT
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ