Thông báo

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2017

Cập nhật: 16-10-2017 - Đăng bởi: Admin

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học; Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017.  Chi tiết thông báo và biểu mẫu. Download

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 8-7
Lớp: DHKTPM10BTT
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ