Thông báo

CUỘC THI “MINI HACKATHON – KHAI PHÁ DỮ LIỆU” LẦN I, NĂM 2018

Cập nhật: 06-01-2018 - Đăng bởi: Trần Xuân Toàn

Sinh Viên đăng ký tham gia xin lập danh sách mỗi đội có 03 thành viên và gửi về email Thầy Hưng (nguyenphuchung@iuh.edu.vn)

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 27-9
Lớp: CDCNTT18A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ