Thông báo

Thông báo lịch học giáo dục Quốc Phòng và giáo dục Thể chất năm 2018 - 2019

Cập nhật: 26-07-2018 - Đăng bởi: Admin

Thông báo lịch học giáo dục Quốc Phòng và giáo dục Thể chất năm 2018 - 2019 

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 27-9
Lớp: CDCNTT18A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ