Tiện ích

Biểu mẫu quy trình triển khai hoạt động

Cập nhật: 02-04-2017 - Đăng bởi: Admin

Đây là biểu mẫu dùng để mô tả quy trình triển khai một hoạt động để được tính điểm rèn luyện tại Đoàn khoa CNTT. Download

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 4-6
Lớp: DHKTPM10BTT
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ