Tiện ích

Biễu mẫu Dự trừ kinh phí hoạt động (Mẫu 02)

Cập nhật: 02-04-2017 - Đăng bởi: Admin

Đây là mẫu dùng để dự trù khi phí cho một hoạt động cấp Đoàn khoa hoặc cấp chi Đoàn lớp. Download

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 27-9
Lớp: CDCNTT18A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ