Tiện ích

Biểu mẫu và tiêu chí sinh viên năm tốt 2016-2017

Cập nhật: 01-10-2017 - Đăng bởi: Admin

Biểu mẫu và tiêu chí bình chọn sinh viên 5 tốt năm 2016-2017. Download

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 12-12
Lớp: DHKTPM11A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ